𝗧đ—ŧ𝗲𝗸đ—ŧđ—ē𝘀𝘁 𝘃𝗮đ—ģ 𝘃𝗲đ—ŋđ—ēđ—ŧ𝗴𝗲đ—ģđ˜€đ—¯đ—˛đ—šđ—Žđ˜€đ˜đ—ļđ—ģ𝗴 đ—ļđ—ģ đ—¯đ—ŧ𝘅 đŸ¯

De toekomst van de vermogensbelasting in box 3 lijkt steeds complexer te worden. De belangrijkste opties voor het nieuwe stelsel dat in 2027 moet gelden zijn vermogenswinsten of -verliezen belasten op basis van daadwerkelijke resultaten, of het huidige stelsel handhaven. Daarbij wordt gewerkt met door de fiscus vastgestelde fictieve rendementen op vermogen.
 
Recentelijk is er tijdens een debat in de Tweede Kamer een nieuwe variant voorgesteld waarbij vastgoed zoals vakantiehuisjes en verhuurde woningen naar box 1 verplaatst zouden worden. Dit sluit deels aan bij een voorstel van het Register Belastingadviseurs om inkomsten uit vermogen helemaal over te hevelen naar box 1.
 
Hoewel de ideale oplossing voor de vermogensbelasting nog steeds niet gevonden is, blijft de discussie hierover in de Tweede Kamer wel intensief. Er moet nog duidelijkheid komen over het belasten van directe en indirecte inkomsten uit vermogen, en of je vermogenswinsten in ÊÊn keer belast als een belegging wordt verkocht, of dat je jaarlijks de waarde-ontwikkeling van beleggingen gaat meten. Wat er ook van zij, het wordt een interessant jaar voor de vermogensbelasting.

Meer nieuws..

Dienstverlening

Dienstverlening

Onze dienstverlening Een stap verder dan een gewone beheerder. Hoe zit dat precies? Wat betekent dat voor ons als verhuurder? Graag leggen wij u uit hoe het in elkaar steekt. Huurrendement fungeert als uw huurder, makelaar en beheerder in ÊÊn. Wij streven naar...

Verbod tijdelijke huurcontracten

Verbod tijdelijke huurcontracten

Meerderheid in tweede kamer over verbod tijdelijke huurcontracten. Na een lange discussie is duidelijk geworden dat de Tweede Kamer dinsdag een initiatiefwet zal steunen van PvdA en ChristenUnie. De wet verbiedt tijdelijke huurcontracten, die sinds 2016 toegestaan...

Investering Vastgoed

Investering Vastgoed

Waar liggen de kansen in het vastgoed?  Hotels Veel beleggers/ investeerders zijn op zoek naar kansen in de vastgoedmarkt. De meeste denken hierbij aan woningen welke gebruikt worden voor eigen bewoning of juist de verhuur. Investeren in hotels wordt steeds...