Leegstandwet, jouw kansen als verhuurder

Belangrijke Informatie: De Leegstandwet en jouw kansen als verhuurder

De Leegstandwet biedt een waardevolle kans om leegstaande woningen te verhuren die op de nominatie staan voor renovatie, sloop of verkoop. Dit vermindert ongewenste leegstand van woningen en gebouwen, maar wat moet je als verhuurder weten?

Welke Woningen Komen In Aanmerking?
Diverse soorten woonruimten zijn geschikt voor verhuur op grond van de Leegstandwet. Dit omvat huurwoningen die op termijn gesloopt of gerenoveerd worden, maar ook woningen die te koop staan en woonruimten in gebouwen voor andere doeleinden, zoals verzorging, onderwijs of groepshuisvesting. Ook te koop staande woningen van particuliere eigenaren kunnen onder de Leegstandwet worden verhuurd.

Vergunning Vereist
Als verhuurder heb je een vergunning nodig om een leegstaande woning of woonruimte tijdelijk te verhuren op basis van de Leegstandwet. Deze vergunning dien je aan te vragen bij de gemeente, waarbij de regels per gemeente kunnen variëren. De ruimte moet daadwerkelijk leegstaan, je moet een geschikte huurder vinden, alle afspraken moeten worden vastgelegd en de woning moet goed worden onderhouden. Hubbs kan je helpen deze zorgen weg te nemen en een vlotte, zorgeloze verhuur te realiseren.

Verhuurtermijn en Uitzonderingen
In de regel geldt een maximale verhuurtermijn van twee jaar op basis van de Leegstandwet. Deze termijn kan in veel situaties met één jaar worden verlengd op verzoek van de eigenaar of beheerder, tot maximaal vijf jaar. Uitzonderingen zijn onder andere:

  • Als de gemeente een tijdelijke bestemmingsontheffing heeft verleend voor een woning in een gebouw, geldt de vergunning voor de termijn van de omgevingsvergunning, met een maximum van tien jaar.
  • Voor te koop staande koopwoningen is de maximale vergunningsduur vijf jaar.

Voor de verhuur geldt een opzegtermijn voor de huurder van maximaal één maand en voor de verhuurder van maximaal drie maanden. De verhuur eindigt automatisch wanneer de Leegstandwet-vergunning verloopt.

Bij Huurrendement begrijpen we de complexiteit van de Leegstandwet en bieden we advies, professionele huurcontracten, gegarandeerde maandelijkse huurinkomsten en maandelijkse onderhoudscontroles om jouw verhuurproces soepel te laten verlopen. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we je kunnen helpen bij het benutten van deze waardevolle verhuurmogelijkheden.

Meer nieuws..

ICY Systeem

ICY Systeem

Innovatief ICY Systeem voor Energiebesparing Huurrendement heeft een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de verhuurervaring door het ICY-systeem te integreren in hun woningen. Dit systeem biedt aanzienlijke voordelen voor huurders en helpt bij het besparen van...

Fictief Rendement

Fictief Rendement

Demissionair staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij adviseert het volgende kabinet om het fictieve rendement in box 3 te verlagen naar 4 procent, en de overdrachtsbelasting te verlagen naar 6 procent. Dit nieuws is met name relevant voor investeerders in...

Turn key Huisvesting

Turn key Huisvesting

Een Sleutelklare Woning: Wat Is Het En Waarom Is Huurrendement De Juiste Keuze? Steeds vaker hoor je de term 'turnkey-woning' in de vastgoedwereld, en terecht! Maar wat betekent het eigenlijk? En waarom is Huurrendement de juiste partner als het gaat om sleutelklare...