Plannen maximale huurprijs De Jonge

Plannen maximale huurprijs De Jonge
Hugo de Jonge minister van Volkshuisvesting heeft onlangs zijn plannen aan de Tweede Kamer gepresenteerd om woekerprijzen in de vrije huursector tegen te gaan. Hij wil dit bereiken door invoering van een puntensysteem. Woningen tot 187 punten (ongeveer € 1.000,-) in het ‘woningwaarderingsstelsel’ zouden hiermee maximale huurprijs moeten krijgen. De Woonbond zeg tevreden te zijn dat meer woningen een maximale huurprijs krijgen. De grens tot waar woningen een maximale huurprijs krijgen ligt momenteel op 142 punten (ongeveer € 763,-). Maar de minister wil ook het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs wordt berekend verslechteren door makkelijker punten toe te kennen. Hierdoor worden huurwoningen te duur in verhouding tot de kwaliteit.

Hoe gaat het in zijn werk?
Met het nieuwe woningwaarderingsstelsel zullen woningen een maximale huurprijs op basis van onder andere de het aantal vierkante meters, het energielabel en de WOZ-waarde krijgen. Door juist een hogere grens te hanteren worden meer woningen beschermd met een huurprijsplafond. Dit zal meer in lijn liggen met de kwaliteit van de woning.

Wat zal er veranderen?
– Buitenruimtes zullen meer punten ontvangen
– Het energielabel zal van invloed zijn op de puntentelling. Zo zullen slechte labels, (D, E, F & G) minpunten krijgen, waar hoge energielabels A, A+ en verder meer punten zullen ontvangen.
– De de WOZ-cap  is een regeling die is ingevoerd op 1 mei 2022, deze zorgt dat er sociale huurwoningen behouden blijven waar de WOZ-waarde hoog is. De grens van deze regeling wordt hierdoor verschoven naar het einde van de gereguleerde middenhuur. De cap werkt niet meer op 142, maar op 187 punten.
– Voor Nieuwbouwprojecten die worden opgeleverd ná 1 januari 2024 en waarvan de bouw vóór 1 januari 2025 is gestart komt een tijdelijke opslag. Deze opslag op de maximale huurprijs volgens het WWS bedraagt 5% over een periode van 10 jaar.

Jaarlijkse huurverhoging
Voor de categorie ‘middenhuur’ (woningen tussen de 142 en 187 punten) moet volgens De Jonge een maximum gelden van 0,5% boven de gemiddelde CAO-loonstijging. De Woonbond wil dat dit onder de gemiddelde CAO-loonstijging komt te liggen. Anders staat De Jonge toe dat er jaar op jaar meer van het inkomen opgaat aan huur, terwijl huurders in de vrije sector al veel van hun inkomen kwijt zijn aan wonen en pensioenen al tijden niet of nauwelijks worden geïndexeerd.

Wanneer is de puntentelling niet van toepassing?
Indien de woning door een organisatie zoals Huurrendement wordt gehuurd en geëxploiteerd vervalt onder andere het huurrecht (bescherming) als ook de volledige puntentelling. Hierdoor is ook het prijsplafond van de baan.

Meer weten?
Neem gerust contact op met één van onze collega’s

In 2024 hoopt Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge zijn plannen in te voeren.

 

 

 

 

Meer nieuws..

ICY Systeem

ICY Systeem

Innovatief ICY Systeem voor Energiebesparing Huurrendement heeft een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de verhuurervaring door het ICY-systeem te integreren in hun woningen. Dit systeem biedt aanzienlijke voordelen voor huurders en helpt bij het besparen van...

Fictief Rendement

Fictief Rendement

Demissionair staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij adviseert het volgende kabinet om het fictieve rendement in box 3 te verlagen naar 4 procent, en de overdrachtsbelasting te verlagen naar 6 procent. Dit nieuws is met name relevant voor investeerders in...

Turn key Huisvesting

Turn key Huisvesting

Een Sleutelklare Woning: Wat Is Het En Waarom Is Huurrendement De Juiste Keuze? Steeds vaker hoor je de term 'turnkey-woning' in de vastgoedwereld, en terecht! Maar wat betekent het eigenlijk? En waarom is Huurrendement de juiste partner als het gaat om sleutelklare...